TRANSFERI I STUDIMEVE Transferimi i studimeve në Kolegjin AAB bazohet në parimet e Kartës së Bolonjës.

Ky proces mundëson transferimin e studentëve në vitet ndërmjetëse nga shkollat e tjera universitare, vendase ose të huaja, publike ose jopublike.

Përmes transferimit të studimeve në Kolegjin AAB, studentëve të interesuar do t’u njihen kreditë e fituara përmes vlerësimit të kurrikulës dhe njohjes së lëndëve nga komisionet përkatëse të fakulteteve.

Apliko për transfer

  • Name
  • Email id
  • PhoneProcesi i transferimit të studimeve është i thjeshtë dhe përbëhet nga vetëm tre hapa:

Hapi i parë Hapi i dytë Hapi i tretë
Hapi i parë është paraqitja e kërkesës për transferim nga kandidati; Hapi i dytë është vlerësimi dhe njohja e lëndëve e kredive, nga Komisioni përkatës i fakultetit; Hapi i tretë është regjistrimi i studimeve.

ZGJIDH PROGRAMIN BA/MA

Është radha jote të vendosësh mençur:

Apliko tani për TRANSFERIM të studimeve në Kolegjin AAB!

Transfero studimet dhe transformo mundimet në energji pozitive dhe studime cilësore!

Apliko

Rankimet

Kolegji AAB është institucioni më i mirë jopublik në Kosovë sipas rankimeve në Google Scholar & Webometrics.

Kontakti

Zyra e transferit të studimeve

Email: [email protected]
[email protected]

Adresa

Rr. ”Elez Berisha”, nr. 56
Zona Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë
10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Contact & Email

Tel: +383 38 600 005
lok.177 Mob: +383 45 100 187

Copyrights © Kolegji AAB All rights reserved.