Radio AAB

AAB përmes ueb faqes zyrtare të saj në internet ka lansuar edhe radio kanalin online, Radio AAB, i cili krahas efekteve të tij në procesin mësimor, është edhe një urë lidhëse e informatës së dhënë dhe marrësit të saj – studentit. Në skemën programore të Radio AAB, janë krijuar hapësira të mjaftueshme kur studentët në kohë të duhur mund të jenë të informuar për gjithçka që ndodh brenda dhe rreth Institucionit AAB.

 

INSTITUTI AAB
APLIKO