Gazeta Studenti

Në  gazetën  e  studentëve të AAB –së “STUDENTI” mund të  lexoni lajmet më të rëndësishme për aktivitetet e AAB-së,  ku përfshihen  intervista, portretet studentëve, kulturë, teknologji, sport, trajnime si dhe  shkrime për aktivitete të tjera.  Gazetën “STUDENTI”  mund ta merrni falas në të gjitha  kampuset  e AAB- së në Prishtinë, Ferizaj dhe Gjakovë.

INSTITUTI AAB
APLIKO