Konferencat

Konferencë studentore

Titulli i konferencës Sfidat e punësimit të të rinjve në periudhë tranzicioni: kualifikim-punësim-avancim
Koha e mbajtjes 08 Shkurt, 2020
Url e konferences
Organizator Fakulteti Ekonomik
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferenca studentore e Fakultetit Ekonomik, do të shtjellojë këto tema: Politikat aktive dhe pasive të tregut të punës në Kosovë Sfidat e menaxherëve në ekonominë e bazuar në dije “Big Data” – epoka e re e marketingut Afati i fundit për dorëzimin e abstrakteve: 15 janar 2020 Abstraktet të dërgohen në: [email protected]    

International Conference

Titulli i konferencës FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON LINGUISTICS, LITERATURE AND EDUCATION
Koha e mbajtjes 07 Shtator, 2019
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/iclld2019/
Organizator Organized by: AAB College

In partnership with:
- Pedagogical University of Cracow
- University “Aleksander Moisiu” Durrës
- St. Clement of Ohridski University, Bitola
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

The annual conference on Linguistics, Literature and Didactics has established an annual tradition at AAB College for various Albanian and foreign linguists and scholars to present, and discuss their relevant research in the region. Since 2015, AAB has been an important scientific setting for researchers in the region to discuss relevant research. Thus far, various […]

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës 4th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOREIGN LANGUAGE EDUCATION AND CULTURE
Koha e mbajtjes 07 Qershor, 2019
Url e konferences
Organizator "Aleksandër Moisiu" University, Durrës
"Kolegji AAB" Kosovo
"University of Tirana", Albania
"Qerem Cabej” University, Albania
"Aleksander Xhuvani” University, Albania
"Bharathiar University", India
"Taganrog Institute", Russia
Lokacioni Durrës - Albania
Informata shtesë

Konferencë Ndërdisiplinore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global
Koha e mbajtjes 16 Nëntor, 2018
Url e konferences https://www.sociology.al/sq/konferenca/thirrje-p%C3%ABr-pjes%C3%ABmarrje
Organizator Universiteti i Mitrovicës Isa Boletini, Kosovë
Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës, Shqipëri
Kolegji AAB, Kosovë (AAB)
Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit - IBCM
me:
International Sociological Association (ISA)
Instituti Shqiptar i Sociologjisë, AIS & Shoqata Sociologjike Shqiptare, ALBSA (Konferenca e 13-të Ndërkombëtare Vjetore)
Lokacioni Mitrovicë, Kosovë
Informata shtesë

Tema e konferencës: I. Tema kuadër: “Vazhdimësia historike dhe ndryshimi; Ballkani në kontekst evropian dhe global” II. “Vazhdimësia dhe ndryshimi…”, në: T01. Sfera publike, komunikimi, kultura dhe arti ST02.Popullsia dhe migrimi ST03. Arsimi dhe sporti ST04. Studime politike dhe çështje ligjore ST05. Feja, sjellja kolektive dhe lëvizjet sociale ST06. Martesa, familja dhe komuniteti ST07. Integrimi […]

Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës KONFERENCA NDËRKOMBËTARE MBI LINGUISTIKËN, LETËRSINË DHE DIDAKTIKËN
Koha e mbajtjes 08 Shtator, 2018
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/iclld2018/en/
Organizator Kolegji AAB në bashkëpunim me:

-Universitetin e Tiranës
-Kolegji Universitar Beder
-Universiteti FAN .S NOLI
-Universiteti "Shën Klementi i Ohrit" – Manastir
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Linguistika, Leterësia dhe Didaktika, kanë traditë të gjatë në të qenit fusha kyçe nga studiues në mbarë botën. Për një kohë të gjatë, këto fusha janë analizuar dhe shqyrtuar në shumë hulumtime dhe konferenca të cilat janë realizuar nga studiues dhe fakultete të ndryshme. Në një ambient akademik, këto fusha janë në përputhje të plotë […]

Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Qëndrueshmëria ekonomike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat eurointegruese”
Koha e mbajtjes 26 Maj, 2018
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icbes2018/
Organizator Kolegji AAB në partneritet me:
Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës,
"FON University" Republic of Macedonia,
Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Osjekut - Kroaci,
Instituti për Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim - Ulqin


Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Qëllimi kryesor i kësaj konference është të nxisë debatin shkencor ndërmjet ekspertëve, profesorëve, menaxherëve lokalë, kombëtarë e ndërkombëtarë, duke prezantuar rezultatet hulumtuese te tyre për sfidat ekonomike me të cilat ballafaqohen bizneset, autoritetet kompetente për politikat ekonomike si dhe grupet e ndryshme që janë të involvuara në proceset ekonomike.

International Conference

Titulli i konferencës “The economic sustainability of Balkan countries and the Euro-integration challenges”
Koha e mbajtjes 26 Maj, 2018
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icbes2018/en/
Organizator Kolegji AAB në partneritet me:
Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës,
"FON University" Republic of Macedonia,
Fakulteti Ekonomik i Universitetit të Osjekut - Kroaci,
Instituti për Hulumtime Shkencore dhe Zhvillim - Ulqin


Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

The main purpose of this conference is to foster scientific debate between experts, professors, local, national and international managers, while presenting their research findings on the economic challenges faced by businesses, competent economic policy authorities, and various groups that are involved in economic processes.

Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Konferencë Studentore Ndërkombëtare”
Koha e mbajtjes 25 Prill, 2018
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/cfp2018/#
Organizator Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Programi shkencor i konferencës përfshin prezantimin gojor ose me poster te hulumtimeve të ndryshme nga studentët e masterit dhe të doktoratës, para një auditori profesional dhe ndërkombëtar. Konferenca do t’i zhvillojë punimet në panele dhe sesione të ndara sipas profilit të abstrakteve të miratuara. Abstraktet do të publikohen në Librin e abstrakteve me ISBN ashtu […]

Simpozium

Titulli i konferencës Qasja e integruar ndaj shëndetit dhe edukimit shëndetësor
Koha e mbajtjes 07 Prill, 2018
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/sdnsh2018/abstrakti
Organizator Kolegji AAB dhe Instituti AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Simpoziumi II, në temën “Qasja e integruar ndaj shëndetit dhe edukimit shëndetësor” Në kuadër të shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Shëndetit, kemi nderin t’ju ftojmë të merrni pjesë në Simpoziumin II, i cili organizohet nga Fakulteti i i Infermierisë, Fakulteti i Psikologjisë, Fakulteti i Radiologjisë dhe Fakulteti i Stomatologjisë, të Kolegjit AAB, në bashkëpunim me […]

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Komunikimi dhe menaxhimi i marketingut dixhital”
Koha e mbajtjes 23 Shkurt, 2018
Url e konferences http://iscoim.com/
Organizator Department of Marketing – Faculty of Business, University “Aleksander Moisiu” Durres, and
Department of Business Administration in English, Marmara University, Istanbul, Turkey
Marketing Department, Faculty of Economic, University of Tirana
Faculty of Economy, AAB College, Pristina.

Lokacioni Durrës
Informata shtesë

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për debat ndërmjet studiuesve nga fusha e marketingut, në mënyrë që të prezantohen studime dhe hulumtime; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese, si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen.

Konferencë shkencore ndërkombëtare

Titulli i konferencës Konsolidimi i shtetit dhe sfidat eurointegruese
Koha e mbajtjes 15 Shkurt, 2018
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/iceich2018/
Organizator Kolegji AAB në partneritet me:
Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë,
Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës,
Universiteti Shtetëror i Tetovës,
Kolegji “Pavarësia”, Vlorë.

Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Dhjetëvjetori i Pavarësisë së Kosovës dhe kjo konferencë jubilare e këtij viti ka për qëllim që të bëjë bashkë akademikë, hulumtues dhe personalitete (vendore dhe ndërkombëtare) të cilët në mënyra të ndryshme kanë qenë të angazhuar në procesin e pavarësimit të Kosovës. Kjo është një mundësi e veçantë ku studiuesit me kërkimet e tyre do […]

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Dinamikat psiko-sociale të zhvillimit dhe sfidat në arsimit”
Koha e mbajtjes 24 Nëntor, 2017
Url e konferences https://aab-edu.net/assets/uploads/2017/11/24-nent-2017-me-UT-dhe-Biccoca-DPP-Conference-Call-for-papers-2017-1-2.pdf
Organizator University of Tirana, Order of Psychologists in Albania, University of Pristina, AAB College, Vento di Terra, Rete di Cooperazione Educativa, Bicocca University, State University of Tetovo.
Lokacioni Tiranë
Informata shtesë

Kjo konferencë bashkon profesorë të shquar nga e gjithë bota, akademikë, psikologë, specialistë të arsimit, sociologë dhe kërkues të shumtë, me qëllim të diskutuar dhe për të ndarë njohuritë e tyre. 

Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës Konferencë Ndërkombëtare “Shoqëria e mirë – Një qasje shumëdimensionale”
Koha e mbajtjes 17 Nëntor, 2017
Url e konferences https://www.sociology.al/en/conferences/call-papers
Organizator Universiteti "Marin Barleti" Shqipëri,
Albanian Sociological Association, ALBSA - Albanian Institute of Sociology, AIS (12th Annual International Conference),
Universiteti i Mitrovicёs "Isa Boletini", Kosovë,
Kolegji AAB, Kosovë.

Lokacioni Tiranë, Shqipëri
Informata shtesë

Konferencë shkencore

Titulli i konferencës “Historia e medias dhe transformimet mediatike”
Koha e mbajtjes 23 Shtator, 2017
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/iccms2017/
Organizator Fakulteti i Komunikim Masiv i Kolegji AAB
në bashkëpunim me:
Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit - FHF – Universiteti i Tiranës;
Università per Stranieri di Perugia, Itali
Departamenti i Letërsisë dhe Gazetarisë – Universiteti i Elbasanit;
Departamenti i Komunikimit – Universiteti Bedër-Tiranë;
School of Journalism and Public Relations, Shkup,
Institute of Communication Studies - Shkup.
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferenca Historia e medias dhe transformimet mediatike synon të eksplorojë më tej implikimet teorike dhe metodologjike për historinë e integruar të medias dhe transformimet që kanë ndodhur në epokën e internetit. Në këtë konferencë ne ftojmë studiuesit nga shkencat sociale dhe humane, mediave e komunikimeve si edhe menaxherë e pronarë nga industria e medias, të cilët […]

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Qëndrueshmëria ekonomnike e vendeve të Ballkanit dhe sfidat integruese”
Koha e mbajtjes 03 Qershor, 2017
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icbes2017/
Organizator Fakulteti Ekonomiki Kolegjit AAB, në bashkëpunim me Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD),
Oda Ekonomike e Kosovës dhe Instituti për Kërkime Shkencore dhe Zhvillim-Ulqin
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për debat ndërmjet studiuesve nga fusha ekonomike, në mënyrë që të prezantohen studime dhe hulumtime; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese, si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen. Shtyllat kryesore në të cilën konferenca do të përqendrohet janë: […]

Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Gjuhësi, letërsi dhe kulturë”
Koha e mbajtjes 29 Prill, 2017
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icllc2017/index.html
Organizator Fakulteti i Gjuhës Angleze të Kolegjit AAB, në bashkëpunim me Universitetin“Luigj Gurakuqi” Shkodër, Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD), dhe Fakultetin Gjuhët, Kulturat dhe Komunikimi të Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL),
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për studiuesit dhe gjuhëtarët shqiptarë dhe të huaj në mënyrë që ata të prezantojnë studimet dhe hulumtimet e tyre; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese; si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen. Shtyllat kryesore në të cilën konferenca […]

Simpoziumi I,

Titulli i konferencës Qasja bio-psiko-sociale ndaj problemeve të shëndetit mendor
Koha e mbajtjes 07 Prill, 2017
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/sdnsh/
Organizator Fakulteti i Shkencave Sociale, Fakulteti i Psikologjisë dhe Fakulteti i Infermierisë, të Kolegjit AAB, në bashkëpunim me Institutin AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Simpoziumi do të jetë një përvojë unike për të diskutuar gjetjet shkencore rreth temave të ndryshme të lidhura me shëndetin mendor, kurse një theks i veçantë do t’i  jepet depresionit dhe ankthit si tema bosht të Ditës Ndërkombëtare të Shëndetit (OBSH). Pjesëmarrësit do të kenë mundësi të diskutojnë qasjet e  ndryshme si në aspektin e […]

Konferencën kombëtare

Titulli i konferencës Media mes informacionit masiv dhe marrëdhënieve me publikun
Koha e mbajtjes 19 Dhjetor, 2016
Url e konferences http://aab-edu.net/assets/uploads/2016/12/Advertorial-1.pdf
Organizator Departamenti i Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës dhe Kolegji AAB

Lokacioni Tiranë
Informata shtesë

Lutem mbani mend këto data të rëndësishme:  Data 5 dhjetor, ora 12:00 të dërgoni një abstrakt me rreth 200 fjalë. Data 7 dhjetor, bordi shkencor do të informojë të interesuarit rreth statusit të materialit, Data 16 dhjetor, dërgoni materialin e plotë në word, nga 5-7 faqe. Abstraktin dhe materialet e tjera, ju lutem dërgojini në adresën e personit […]

Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonalë përballë qasjes online të shërbimeve të tyre
Koha e mbajtjes 15 Dhjetor, 2016
Url e konferences http://iccms.beder.edu.al/index.php?lang=al
Organizator Departamenti i Shkencave të Komunikimit pranë Universitetit “Hëna e Plotë” (Bedër), në kuadër të projektit “Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonal përballë qasjes online të shërbimeve të tyre” të mbështetur nga Autoriteti i Medias Audiovizive (AMA), në bashkëpunim me Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit, Universiteti i Tiranës, Shqipëri dhe Kolegjin AAB, Prishtinë, Kosovë.
Lokacioni Shqipëri, Tiranë
Informata shtesë

“Konferenca e dytë ndërkombëtare në studimet e medias dhe komunikimit: Sfidat e transmetuesve lokalë dhe rajonal përballë qasjes online të shërbimeve të tyre.” (ICCMS 2016) synon të mbledhë së bashku studiues dhe akademikë të fushës jo vetëm nga Shqipëria dhe trevat shqipfolëse, por edhe nga universitete, institute e qendra kërkimore nga vende të ndryshme të […]

Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës Sfidat e zhvillimit në një shoqëri që ndryshon: Gjetje nga studime me adoleshentë dhe të rinj
Koha e mbajtjes 02 Dhjetor, 2016
Url e konferences http://aab-edu.net/assets/uploads/2016/10/FSHS-Konferenca-2016-shqip.pdf
Organizator Kolegjin AAB, Universiteti i Prishtinës “ Hasan Prishtina” dhe Universiteti Shtetëror i Tetovës
Lokacioni Universiteti i Tiranës, Tiranë
Informata shtesë

Shoqëria shqiptare në këto dekada të fundit po përballet me sfida të mëdha e të ndjeshme në të gjitha aspektet. Ndryshime të dukshme në nivelet makro dhe mikro kanë një impakt të pashmangshëm në drejtimin që zhvillohet individi. Ndryshimet e ndryshme dhe të shpejta sociale, kulturore, teknologjike, ekonomike dhe demografike të viteve të fundit paraqesin […]

Konferencë Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Arsimi dhe zhvillimi i qëndrueshëm, e ardhmja që po krijojmë”
Koha e mbajtjes 18 Nëntor, 2016
Url e konferences http://www.isa-sociology.org/en/conferences/calls-for-papers/
Organizator Universiteti Aleksandër Moisiu i Durrësit, Universitetin Shtetëror i Tetovës, Kolegjin AAB dhe Qendrën Evropiane për Arsim Profesional (QEAP–HEIMERER), në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Sociologjisë, Shoqatën Sociologjike Shqiptare, Shoqatën Ndërkombëtare të Sociologjisë, Forumin Sociologjik i Ballkanit.
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencën Ndërkombëtare

Titulli i konferencës Gjuhësi, letërsi dhe kulturë
Koha e mbajtjes 18 Qershor, 2016
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icllc/
Organizator Fakulteti i Gjuhës Angleze të Kolegjit AAB, në bashkëpunim me Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës (UT), Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD), Fakultetin Gjuhë dhe Letërsi Angleze të Universitetit të Evropës Juglindore (UEJL), English Language Teachers Association (ELTA), dhe Kosova English Teachers Network (KETNET).
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Kjo konferencë synon të shërbejë si një vendtakim për studiuesit dhe gjuhëtarët shqiptarë dhe të huaj në mënyrë që ata të prezantojnë studimet dhe hulumtimet e tyre; të shkëmbejnë përvojat e tyre akademike dhe hulumtuese; si dhe të krijojnë mundësi bashkëpunimi për projekte të reja shkencore në të ardhmen. Shtyllat kryesore në të cilën konferenca […]

Konferencë

Titulli i konferencës Familjet, jetë e shëndetshme dhe e ardhme e qëndrueshme
Koha e mbajtjes 13 Maj, 2016
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/cfd/
Organizator Shoqata Kosovare e Terapisë Familjare nën patronatin e Fakultetit të Psikologjisë të Kolegjit AAB dhe Qendrës për Shërbime Humane dhe Zhvillim
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferenca zhvillohet në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Familjes dhe ka për qëllim që të nxjerrë në pah funksionimin e familjes në Republikën e Kosovës, sfidat me të cilat përballet ajo dhe të nxisë debatin për nocionet që prekin në thelb familjen, individët brenda saj, dhe shoqërinë.

Konferenca Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Emigracioni ndërkombëtar dhe ndikimi i tij në shoqërinë bashkëkohore”
Koha e mbajtjes 20 Nëntor, 2015
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/isa-sociology-conference/
Organizator Kolegji AAB, Institutit Shqiptar të Sociologjisë dhe të Shoqatës Sociologjike Shqiptare (SHSSH), në bashkëpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të Sociologjisë (ISA), Forumin Sociologjik të Ballkanit (BSF), Shoqatën e Sociologëve të Kosovës (SHSK), Universitetin “Aleksandër Moisiu”, Durrës (UAMD), Universitetin Europian të Tiranës (UET), Universitetin “Marin Barleti”, Tiranë (UMB) dhe UNICEF në Kosovë.
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Emigracioni ndërkombëtar është shndërruar në një fenomen global dhe pritet të dominojë zhvillimet e ardhshme. Si i tillë ai përbën një ndër temat më të rëndësishme të shkencave sociale e humane: të sociologjisë, ekonomisë, psikologjisë, anthropologjisë, historisë, shkencave politike, shkencave juridike etj., etj. Më se një vit më parë Instituti Shqiptar i Sociologjisë dhe Universiteti […]

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Letërsia dhe Media-një perspektivë krahasuese”
Koha e mbajtjes 20 Nëntor, 2015
Url e konferences http://www.uniel.edu.al/index.php/al/veprimtari-shkencat-humane/581-zhvillohet-konferenca-shkencore-letersia-dhe-media-nje-perspektive-krahasuese
Organizator Universiteti i Elbasanit, Università degli Studi di Firenze dhe Fakulteti i Komunikimit Masiv-AAB.
Lokacioni Elbasan-Shqipëri
Informata shtesë

Qëllimi i kësaj konference ishte ofrimi i argumenteve te reja kerkimore dhe nxitja e debateve në fushën e studimeve mbi letërsine dhe median. Bëhet fjalë për një qerthull studimor mjaft të gjerë, që ka njohur zhvillim në studimet ndërkombëtare, por që në kontekstin shkencor shqiptar mbetet ende një terren për t’u eksploruar duke perdorur metodologji […]

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës “Funksionimi i shtetit juridik në Evropën Juglindore”
Koha e mbajtjes 30 Tetor, 2015
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icls/
Organizator Kolegji AAB, Fakulteti Juridik, në bashkëpunim me Universitetin e Sarajevës, Fakulteti për Kriminalistikë, Kriminologji e Studime të Sigurisë, dhe në partneritet me Universitetin e Tiranës, Shoqatën e Juristëve të Austrisë, Akademinë Policore të Zagrebit, Kroaci.
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Shprehja, prezantimi i pikëpamjeve dhe qasjeve të hulumtuesve dhe punëtorëve shkencorë për shtetin dhe të drejtën, gjegjësisht funksionimin e shtetit juridik në Evropën Juglindore në kërkim të gjetjeve, mbi vështirësitë e funksionimit të shtetit juridik dhe arritjen e harmonizimin shkencor të pikëpamjeve mbi tejkalimin cilësor të barrierave eventuale dhe zhvillimin dhe favorizimin e shtetit të së […]

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës Informacioni masiv global dhe kulturat kombëtare
Koha e mbajtjes 29 Maj, 2015
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/iccms/
Organizator - Fakulteti i Komunikimit Masiv i Kolegjit AAB,
- Departamenti e Gazetarisë dhe Komunikimit të Universiteti (publik) të Tiranës,
- IPAG Shool të Parisit dhe
- Ecole Superieure de Journalisme të Parisit
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Kjo konferencë ka pas për qëllim që të bëjë bashkë studiuesit e komunikimit masiv dhe mediave nga viset mbarëshqiptare dhe më gjerë, për të prezantuar gjetjet e kërkimeve të tyre mediatike, të shtojë diskutimet për sfidat dhe dinamikat e tregut mediatik, të shkëmbejë përvoja, ide dhe të diskutojë për çështje të tjera relevante profesionale, duke […]

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës ARKITEKTURA DHE IDENTITETI – Çështjet kritike në diskursin bashkëkohorë në qasje rajonale
Koha e mbajtjes 23 Prill, 2015
Url e konferences http://konferencat.aab-edu.net/icau/
Organizator Kolegji AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferenca ka zgjuar interesim të jashtëzakonshëm te akademikët, studiuesit dhe profesionistët e kësaj fushe jo vetëm nga vendi dhe rajoni, por edhe nga shtetet tjera si: Kroacia, Sllovenia, Austria, Italia, Greqia, Turqia, etj., ndërsa pjesëmarrës në Konferencë përmes prezantimeve virtuale janë edhe studiues dhe arkitektë të njohur nga Gjermania, Franca dhe Shtetet e Bashkuara të […]

Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të rinisë shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arsimit të mesëm
Koha e mbajtjes 24 Dhjetor, 2013
Url e konferences
Organizator Departamenti i Gazetarisë, FHF, Universiteti i Tiranës dhe Kolegji AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Më 24 dhjetor 2013 Konferenca Shkencore me temë: “Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të shkollore dhe vendi i saj në kurrikulat e arsimit të mesëm” Konferenca ishte e organizuar nga Departamenti i Komunikimit dhe Gazetarisë të Universitetit të Tiranës dhe nga Fakulteti i Komunikimit Masiv i Universitetit AAB. Mediologjia si pjesë e edukimit qytetar të […]

International conference

Titulli i konferencës Electoral reform in Kosovo
Koha e mbajtjes 31 Maj, 2013
Url e konferences
Organizator Faculty of Public Administration, AAB College, Prishtina
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës Euroshkenca në Kosovë 2013
Koha e mbajtjes 29 Maj, 2013
Url e konferences konferencat.uniaab.com/euroshkenca/
Organizator Kolegji AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencë Shkencore Ndërkombëtare

Titulli i konferencës Historia e medias dhe mediatizimi i historisë
Koha e mbajtjes 15 Nëntor, 2012
Url e konferences
Organizator Organizuar nga Universitetit të Tiranës, Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferenca shkencore ndërkombëtare në organizimin të Universitetit të Tiranës- Departamenti i Komunikimit dhe Universitetit AAB-Fakulteti i Komunikimit si partnerë akademikë si dhe nga aktorë të tjerë mediatikë, u mbajt më 15 nëntor 2012 në Sallën e Kuvendit të Shqipërisë në vigjilje të 100-vjetorit të Shtetit Shqiptar. http://radiout.e-shkolla.com/radioReporteri/100-vjetori-pavaresise-dhe-konferenca- shkencore-mbi-mediat/ Koncferenca u mbajt në salla të ndryshme të […]

Konferencë Arsimore Shkencore

Titulli i konferencës Zhvillimi i programeve studimore në arsimin e lartë
Koha e mbajtjes 01 Nëntor, 2012
Url e konferences
Organizator Fakulteti i Shkencave Sociale, BPrAL AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës Investimete e huaja ne Kosovë dhe roli i Institucioneve financiare karshi investimeve
Koha e mbajtjes 29 Maj, 2012
Url e konferences
Organizator Fakulteti Ekonomik, BPrAL AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës Ngritja e efikasitetit në luftën kundër korrupsionit
Koha e mbajtjes 25 Maj, 2012
Url e konferences
Organizator Fakulteti Juridik, BPrAL AAB, Prishtinë
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës Televizioni përballë audiencave
Koha e mbajtjes 10 Maj, 2012
Url e konferences
Organizator Organizuar nga Universiteti Europian i Tiranes dhe Kolegji AAB, Tiranë
Lokacioni Tiranë
Informata shtesë

Konferenca e organizuar nga departamenti i Marrëdhënieve Publike dhe Komunikimit i UET Tiranë në bashkëpunim me Universitetin AAB të Prishtinës, ku ishin të ftuar emra të njohur të medias dhe akademikë të fushës së komunikimit, u cilësua si nisja e një debati mbi mediat dhe sfidat që has në kontekstin shqiptar. Kjo konferencë, ku referuan studiues […]

Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës Përvojat e vendeve të reja në ndërkombëtarizimin e sportit
Koha e mbajtjes 12 Maj, 2010
Url e konferences
Organizator Fakulteti i Kulturës Fizike, Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës Luftimi i korrupsionit në Kosovë: Nga retorika në veprim
Koha e mbajtjes 04 Mars, 2010
Url e konferences
Organizator Fakulteti Juridik, Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencë Shkencore

Titulli i konferencës KNUP-“Prishtina, metropol ose…!?”
Koha e mbajtjes 28 Maj, 2008
Url e konferences
Organizator Fakulteti i Arkitekturës, Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferenca e Dytë Regjionale Shkencore

Titulli i konferencës Kriminaliteti i organizuar dhe siguria e qytetarëve në vendet në tranzicion
Koha e mbajtjes 28 Shtator, 2007
Url e konferences
Organizator FKN, University of Sarajevo dhe Kolegji AAB,
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë

Konferencë e Parë Regjionale Shkencore

Titulli i konferencës Kriminaliteti i organizuar – faktor destabiliteti në vendet në tranzicione
Koha e mbajtjes 30 Tetor, 2006
Url e konferences
Organizator FKN, University of Sarajevo dhe Kolegji AAB
Lokacioni Prishtinë
Informata shtesë
INSTITUTI AAB
APLIKO