Revista Thesis

Thesis

Thesis është revistë shkencore ndërkombëtare e Kolegjit AAB, me ISSN 1848-4298. Revista del dy herë brenda vitit, edicioni i qershorit dhe edicioni i dhjetorit. Aplikon recensionin e dyfishtë anonim, që do të thotë se recensenti nuk e di identitetin e autorit dhe as autori nuk e di se kush është vlerësuesi i artikullit të tij.  

Autori nuk ngarkohet me tarifa për dërgimin apo publikimin e artikullit.

 

BOTUES

MST PLUS d.o.o. – Nova Cesta 52, 10000 Zagreb, Kroaci, në bashkëpunim me

Kolegji AAB, Prishtinë, Kosovë

 

KRYEREDAKTOR

Hasan Saliu, AAB BPrAL

 

 Këshilli redaktues

Artan Fuga, Universiteti i Tiranës, Akademia e Shkencave të Shqipërisë, Tiranë, Shqipëri

Cécile Vrain, Ecole Supérieure de Journalisme, Paris, Francë

Denis Poniž,  Universiteti i Lubjanës, Slloveni

Derek Elzein, Université Paris Descartes, Paris, Francë

Duško Modly, Universiteti i Zagrebit

Ivo Banac, Yale University, ShBA

Jožef Kunić, Slovenian Association for International Relations, Slloveni

Letizia Materassi, Universiteti i Firences, Italy

Lulzim Tafa, Kolegji AAB, Prishtina, Kosovë

Margarita Kefalaki, Communication Institute of Greece, Hellenic Open University, Greqi

Nedžad Korajlić – Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovinë

Pierluigi Musarò, Universiteti i Bolonjës& London School of Economics, Itali

Ramo Masleša, Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovina

Rolando Marini, Universita per Stranieri, Peruxha, Itali

Rubin Zemon, Balkan University, Shkup, Maqedoni

Samir Arnautović, Universiteti i Sarajevës, Bosnjë e Hercegovina

Šerbo Rastoder, Universiteti i Malit të Zi, Podgoricë, Mal i Zi

Silvia Pezzoli, Universiteti i Firences, Itali

Huseyin Uzunboylu, Near East University, Turqi

Teuta Arifi, UEJL, Tetovë, Maqedoni.

Valentina Gulevska, Universiteti “Shen Klimenti i Ohrit”, Manastir, Maqedoni

 

ZYRA E REDAKSISË

AAB BPrAL

Zona Industriale Prishtinë-Fushë Kosovë

10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

Tel.: +381(0) 38 600 005, lok. 158; 176

url. www.aab-edu.net

e-mail: [email protected]

          [email protected]

 

Redaktor Teknik dhe ballina: Besfort Mehmeti

Të gjithë artikujt duhet të dorëzohen në zyrën e redaksisë në versionin elektronik!

E drejta e autorësisë

Të gjitha të drejtat, për të gjithë artikujt e botuar në Thesis Kosova i takojnë vetë autorëve!

 
Abonimi

Abonimi vjetor

abonimi individual – 40.00 €

abonimi institucional – 80.00 €

abonimi për një botim – 15.00 €

Çmimi përfshin edhe shërbimet postare!

Pagesa duhet të bëhet në xhirollogarinë e Kolegjit AAB

att. Thesis Kosova abonim

VETËM PËR PAGESA NDËRKOMBËTARE!!!

Intermediary Bank

LJBASI2X

Nova Ljubljanska Banka d.d.

Ljubljana, Slovenia

 

Beneficiary Bank

SI56029130253418174

NLB Prishtina

Rr. Rexhep Luci no.5

Prishtina, Kosova

 

Final Beneficiary

17-00-2000000843.53

UNIVERSITETI AAB

Prishtine KOSOVE

PËR PAGESA NË VEND PËRDOREN VETËM KËTO TË

DHËNA (FINAL BENEFICIARY) !!!

 

 

Revista Thesis: Informacione të plota dhe arkivin e numrave të rinj të revistës i gjeni në:

thesis-journal.net
INSTITUTI AAB
APLIKO