Kandidatja Rendita Hashani mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 29.11.2019 (E Premte) në  ora: 16:30  në Kolegjin AAB, kandidatja Rendita Hashani mbron temën e masterit me titull: “Efektet e normës së interesit në kredimarrje te ndërmarrjet e vogla dhe të  mesme në Republikën Kosovë”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Dr.Sc. Nakije Kida, kryetar

        Prof. Ass. Dr Florije Miftari, mentor

        Prof. Ass. Dr. Gëzim Selimi,, anëtar

INSTITUTI AAB
APLIKO