Kandidatja Arlinda Kukaj mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 22.11.2019 (E Premte) në  ora: 11:30  në Kolegjin AAB, kandidatja Arlinda Kukaj, mbron temën e masterit me titull: ” Motivimi i të punësuarve si faktor kyç i rritjes  së profitit në  kompaninë “Arda Pelet “ Guci “

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Prof. Ass. D. Gëzim Selimi, kryetar

        Dr.Sc. Fëllanze Pula, mentor

        Dr.Sc. Ilir Rexhepi, anëtar

INSTITUTI AAB
APLIKO