Kandidatja Ardiana Mehmeti mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 20.12.2019 (E Premte) në  ora: 12:00  në Kolegjin AAB, kandidatja Ardiana Mehmeti mbron temën e masterit me titull: “Instrumentet e pagesave elektronike si alternativë e pagesave manuale ne Kosove”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Dr.Sc. Medain Hashani, kryetar

        Dr.Sc.Remzi Smajli, mentor

        Dr.Sc.Nakije Kida, anëtar

INSTITUTI AAB
APLIKO