Kandidati Shemsedin Hajdari mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 17.01.2020 (E Premte) në  ora: 15:30  në Kolegjin AAB, kandidati Shemsedin Hajdari mbron temën e masterit me titull: “Përgjegjësia sociale e ndërmarrjeve në Kosovë: Raste studimi: Korporata Elektroenergjetike e Kosovës”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Prof.Ass.Dr. Shaip Bytyqi, kryetar

        Dr.Sc.Fëllanzë Pula, mentor

        Dr.Sc.Besime Ziberi, anëtar

INSTITUTI AAB
APLIKO