Kandidati Gazmend Zhubi mbron temen e masterit në Fakultetin Ekonomik

Njoftohen të gjithë të interesuarit se më datën: 10.01.2020 (E Premte) në  ora: 16:30  në Kolegjin AAB, kandidati Gazmend Zhubi mbron temën e masterit me titull: “Politikat aktive të tregut të punës në Kosovë  si aktorë përcaktues të rritjes së punësimit”

      Mbrojtja bëhet para komisionit në përbërje prej:

         Dr.Sc. Donat Rexha, kryetar

        Dr.Sc.Nakije Kida mentor

        Dr.Sc.Arta Hoti, anëtar

INSTITUTI AAB
APLIKO